Våra specialister - Doktor Subnikovs

IVF Sverige – gör din IVF mellan Sverige och Lettland

Effektiva fertilitetsbehandlingar till bra priser!

Effektiva fertilitetsbehandlingar till bra priser!

Våra barn
Ställ en fråga

Bara vi har de bästa specialisterna i lettiska

Gynekolog
Gynekolog

    Erfarenhet och utbildning:

    • Lettiska Medical Academy, medicinska fakulteten (1995)
    • Vid centret för reproduktiv medicin, St. Petersburg - utbildning i assisterad reproduktiv teknologi, 2006
    • Royal College of Obstetricians and Gynecologists, London, UK - utbildning i infertilitetsbehandlingsalternativ 2007
    • Yrkesutbildning och konferenser i Spanien, Ungern, Cypern, Ryssland

    Få ett samtal

    Ställ en fråga

    X
    * * *
    * Markerade fält ska fyllas i
    X
    * * *
    Ladda upp filer och dokument    attach more
    Bli uppringd

    Kontakta våra svenska personal så får du veta mer


    Kontakta våra svenska personal så får du veta mer    Klinik

    Adress: Stockholm, Sverige

    Telefonnummer: + (371) 67 278 183
    Fax: +(371) 67 273 759
    Email: kontakt@aggdonationegv.se

    Arbetstid: 9:00 - 17:00

    Payment details

    "Clinic EGV" Ltd.
    38 Lacplesa street
    LV-1011, Riga, Latvia
    Reg. No. (5) 000339326 (1)
    Bank: DnB bank
    SWIFT: RIKO LV 2X
    Account No: LV35RIKO0002013072000

    Nyheter EGV