Vår prislista

IVF Sverige – gör din IVF mellan Sverige och Lettland

Effektiva fertilitetsbehandlingar till bra priser!

Effektiva fertilitetsbehandlingar till bra priser!

Våra barn
Ställ en fråga

EGVklinikens prislista

Besök

TjänstenPris (€)
Första besöket hos gynekologen
70
Andra besöket hos gynekologen
40
Kort besök
(kommentarer om provresultat, förskrivning av recept)
20
Första besöket hos urologen
45
Andra besöket hos urologen
35

Våra behandlingar

TjänstenPris (€)
IVF-behandling
2 900
ICSI-behandling
3 500
CrioET/FET total kostnad
(embryoupptining, embryoöverföring, besöka läkare för HCG analys)
990
Äggdonatorprogram (utan embryofrysning) total kostnad
5 610
ICSI
600
IUI - insemination med partnerns spermier
1 200
IUI - insemination med spermiedonator
1 500
OPU - äggstockscancer punktering
400
Embryoodling dag 3 - dag 5
(blastocyster)
440
Embryofrysning
(vitrifiering)
520
Spermiefrysning
220
Äggcellsfrysning
(vitrifiering)
4 400
TESA - testikel spermie aspiration
(vitrifiering)
400
Spermier från donator
300
Äggceller från donator
3 690
Förvaring av spermier/embryon
(per månad)
15

Kontakta våra svenska personal så får du veta mer


Kontakta våra svenska personal så får du veta merKlinik

Adress: Stockholm, Sverige

Telefonnummer: + (371) 67 278 183
Fax: +(371) 67 273 759
Email: kontakt@aggdonationegv.se

Arbetstid: 9:00 - 17:00

Payment details

"Clinic EGV" Ltd.
38 Lacplesa street
LV-1011, Riga, Latvia
Reg. No. (5) 000339326 (1)
Bank: DnB bank
SWIFT: RIKO LV 2X
Account No: LV35RIKO0002013072000

Nyheter EGV